Perspektywy

DO POBRANIA

1.

Perspektywy Edukacyjno-Zawodowe

APLIKACJA KOMPUTEROWA

2.

Perspektywy Edukacyjno-Zawodowe

PORADNIK UCZNIA

3.

Perspektywy Edukacyjno-Zawodowe

PORADNIK DORADCY


4. FILMY O 194 ZAWODACH SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO

Pakiet filmów do nagrania na 5 płyt DVD i odtwarzania ich za pomocą komputera i menu płyt DVD.

 
 1. Pyta DVD 1   ISO (obraz płyty)
 2. Pyta DVD 2   ISO (obraz płyty)
 3. Pyta DVD 3   ISO (obraz płyty)
 4. Pyta DVD 4   ISO (obraz płyty)
 5. Pyta DVD 5   ISO (obraz płyty)

Pakiet filmów do odtwarzania na komputerze

  mp4 1920x1080
 1. Asystent kierownika produkcji filmowej/telewizyjnej   mp4 1920x1080
 2. Asystent osoby niepełnosprawnej   mp4 1920x1080
 3. Asystentka stomatologiczna   mp4 1920x1080
 4. Betoniarz-zbrojarz   mp4 1920x1080
 5. Blacharz   mp4 1920x1080
 6. Blacharz izolacji przemysłowych   mp4 1920x1080
 7. Blacharz samochodowy   mp4 1920x1080
 8. Cieśla   mp4 1920x1080
 9. Cukiernik   mp4 1920x1080
 10. Dekarz   mp4 1920x1080
 11. Drukarz   mp4 1920x1080
 12. Elektromechanik   mp4 1920x1080
 13. Elektromechanik pojazdów samochodowych   mp4 1920x1080
 14. Elektryk   mp4 1920x1080
 15. Florysta   mp4 1920x1080
 16. Fotograf   mp4 1920x1080
 17. Fototechnik   mp4 1920x1080
 18. Fryzjer   mp4 1920x1080
 19. Garbarz skór   mp4 1920x1080
 20. Górnik eksploatacji otworowej   mp4 1920x1080
 21. Górnik eksploatacji podziemnej   mp4 1920x1080
 22. Górnik odkrywkowej eksploatacji złóż   mp4 1920x1080
 23. Higienistka stomatologiczna   mp4 1920x1080
 24. Introligator   mp4 1920x1080
 25. Kaletnik   mp4 1920x1080
 26. Kamieniarz   mp4 1920x1080
 27. Kelner   mp4 1920x1080
 28. Kominiarz   mp4 1920x1080
 29. Koszykarz-plecionkarz   mp4 1920x1080
 30. Kowal   mp4 1920x1080
 31. Krawiec   mp4 1920x1080
 32. Kucharz   mp4 1920x1080
 33. Kuśnierz   mp4 1920x1080
 34. Lakiernik   mp4 1920x1080
 35. Mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych   mp4 1920x1080
 36. Mechanik maszyn i urządzeń drogowych   mp4 1920x1080
 37. Mechanik motocyklowy   mp4 1920x1080
 38. Mechanik pojazdów samochodowych   mp4 1920x1080
 39. Mechanik precyzyjny   mp4 1920x1080
 40. Mechanik-monter maszyn i urządzeń   mp4 1920x1080
 41. Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych   mp4 1920x1080
 42. Modelarz odlewniczy   mp4 1920x1080
 43. Monter budownictwa wodnego   mp4 1920x1080
 44. Monter izolacji budowlanych   mp4 1920x1080
 45. Monter izolacji przemysłowych   mp4 1920x1080
 46. Monter kadłubów okrętowych   mp4 1920x1080
 47. Monter konstrukcji budowlanych   mp4 1920x1080
 48. Monter nawierzchni kolejowej   mp4 1920x1080
 49. Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych   mp4 1920x1080
 50. Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych   mp4 1920x1080
 51. Monter systemów rurociągowych   mp4 1920x1080
 52. Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie   mp4 1920x1080
 53. Monter-elektronik   mp4 1920x1080
 54. Monter-mechatronik   mp4 1920x1080
 55. Murarz-tynkarz   mp4 1920x1080
 56. Obuwnik   mp4 1920x1080
 57. Ogrodnik   mp4 1920x1080
 58. Operator maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej   mp4 1920x1080
 59. Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych   mp4 1920x1080
 60. Operator maszyn i urządzeń metalurgicznych   mp4 1920x1080
 61. Operator maszyn i urządzeń odlewniczych   mp4 1920x1080
 62. Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego   mp4 1920x1080
 63. Operator maszyn leśnych   mp4 1920x1080
 64. Operator maszyn w przemyśle włókienniczym   mp4 1920x1080
 65. Operator obrabiarek skrawających   mp4 1920x1080
 66. Operator urządzeń przemysłu ceramicznego   mp4 1920x1080
 67. Operator urządzeń przemysłu chemicznego   mp4 1920x1080
 68. Operator urządzeń przemysłu szklarskiego   mp4 1920x1080
 69. Opiekun medyczny   mp4 1920x1080
 70. Opiekun osoby starszej   mp4 1920x1080
 71. Opiekun w domu pomocy społecznej   mp4 1920x1080
 72. Opiekunka dziecięca   mp4 1920x1080
 73. Opiekunka środowiskowa   mp4 1920x1080
 74. Optyk-mechanik   mp4 1920x1080
 75. Ortoptystka   mp4 1920x1080
 76. Piekarz   mp4 1920x1080
 77. Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej   mp4 1920x1080
 78. Protetyk słuchu   mp4 1920x1080
 79. Pszczelarz   mp4 1920x1080
 80. Rękodzielnik wyrobów włókienniczych   mp4 1920x1080
 81. Rolnik   mp4 1920x1080
 82. Rybak śródlądowy   mp4 1920x1080
 83. Ślusarz   mp4 1920x1080
 84. Sprzedawca   mp4 1920x1080
 85. Stolarz   mp4 1920x1080
 86. Stroiciel fortepianów i pianin   mp4 1920x1080
 87. Tapicer   mp4 1920x1080
 88. Technik administracji   mp4 1920x1080
 89. Technik agrobiznesu   mp4 1920x1080
 90. Technik analityk   mp4 1920x1080
 91. Technik architektury krajobrazu   mp4 1920x1080
 92. Technik archiwista   mp4 1920x1080
 93. Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym   mp4 1920x1080
 94. Technik awionik   mp4 1920x1080
 95. Technik bezpieczeństwa i higieny pracy   mp4 1920x1080
 96. Technik budownictwa   mp4 1920x1080
 97. Technik budownictwa okrętowego   mp4 1920x1080
 98. Technik budownictwa wodnego   mp4 1920x1080
 99. Technik budowy fortepianów i pianin   mp4 1920x1080
 100. Technik chłodnictwa i klimatyzacji   mp4 1920x1080
 101. Technik cyfrowych procesów graficznych   mp4 1920x1080
 102. Technik dentystyczny   mp4 1920x1080
 103. Technik dróg i mostów kolejowych   mp4 1920x1080
 104. Technik drogownictwa   mp4 1920x1080
 105. Technik ekonomista   mp4 1920x1080
 106. Technik eksploatacji portów i terminali   mp4 1920x1080
 107. Technik elektroenergetyk transportu szynowego   mp4 1920x1080
 108. Technik elektronik   mp4 1920x1080
 109. Technik elektroniki i informatyki medycznej   mp4 1920x1080
 110. Technik elektroradiolog   mp4 1920x1080
 111. Technik elektryk   mp4 1920x1080
 112. Technik energetyk   mp4 1920x1080
 113. Technik farmaceutyczny   mp4 1920x1080
 114. Technik garbarz   mp4 1920x1080
 115. Technik gazownictwa   mp4 1920x1080
 116. Technik geodeta   mp4 1920x1080
 117. Technik geolog   mp4 1920x1080
 118. Technik górnictwa odkrywkowego   mp4 1920x1080
 119. Technik górnictwa otworowego   mp4 1920x1080
 120. Technik górnictwa podziemnego   mp4 1920x1080
 121. Technik handlowiec   mp4 1920x1080
 122. Technik hodowca koni   mp4 1920x1080
 123. Technik hotelarstwa   mp4 1920x1080
 124. Technik hutnik   mp4 1920x1080
 125. Technik informatyk   mp4 1920x1080
 126. Technik inżynierii środowiska i melioracji   mp4 1920x1080
 127. Technik księgarstwa   mp4 1920x1080
 128. Technik leśnik   mp4 1920x1080
 129. Technik logistyk   mp4 1920x1080
 130. Technik masażysta   mp4 1920x1080
 131. Technik mechanik   mp4 1920x1080
 132. Technik mechanik lotniczy   mp4 1920x1080
 133. Technik mechanik okrętowy   mp4 1920x1080
 134. Technik mechanizacji rolnictwa   mp4 1920x1080
 135. Technik mechatronik   mp4 1920x1080
 136. Technik nawigator morski   mp4 1920x1080
 137. Technik obsługi turystycznej   mp4 1920x1080
 138. Technik obuwnik   mp4 1920x1080
 139. Technik ochrony fizycznej osób i mienia   mp4 1920x1080
 140. Technik ochrony środowiska   mp4 1920x1080
 141. Technik odlewnik   mp4 1920x1080
 142. Technik ogrodnik   mp4 1920x1080
 143. Technik optyk   mp4 1920x1080
 144. Technik organizacji reklamy   mp4 1920x1080
 145. Technik ortopeda   mp4 1920x1080
 146. Technik papiernictwa   mp4 1920x1080
 147. Technik pojazdów samochodowych   mp4 1920x1080
 148. Technik pożarnictwa   mp4 1920x1080
 149. Technik prac biurowych   mp4 1920x1080
 150. Technik procesów drukowania   mp4 1920x1080
 151. Technik procesów introligatorskich   mp4 1920x1080
 152. Technik przeróbki kopalin stałych   mp4 1920x1080
 153. Technik przetwórstwa mleczarskiego   mp4 1920x1080
 154. Technik pszczelarz   mp4 1920x1080
 155. Technik rachunkowości   mp4 1920x1080
 156. Technik realizacji dźwięku   mp4 1920x1080
 157. Technik realizacji nagrań i nagłośnień   mp4 1920x1080
 158. Technik renowacji elementów architektury   mp4 1920x1080
 159. Technik rolnik   mp4 1920x1080
 160. Technik rybactwa śródlądowego   mp4 1920x1080
 161. Technik rybołówstwa morskiego   mp4 1920x1080
 162. Technik spedytor   mp4 1920x1080
 163. Technik sterylizacji medycznej   mp4 1920x1080
 164. Technik technologii ceramicznej   mp4 1920x1080
 165. Technik technologii chemicznej   mp4 1920x1080
 166. Technik technologii drewna   mp4 1920x1080
 167. Technik technologii odzieży   mp4 1920x1080
 168. Technik technologii szkła   mp4 1920x1080
 169. Technik technologii wyrobów skórzanych   mp4 1920x1080
 170. Technik technologii żywności   mp4 1920x1080
 171. Technik teleinformatyk   mp4 1920x1080
 172. Technik telekomunikacji   mp4 1920x1080
 173. Technik transportu drogowego   mp4 1920x1080
 174. Technik transportu kolejowego   mp4 1920x1080
 175. Technik turystyki wiejskiej   mp4 1920x1080
 176. Technik tyfloinformatyk   mp4 1920x1080
 177. Technik urządzeń dźwigowych   mp4 1920x1080
 178. Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej   mp4 1920x1080
 179. Technik urządzeń sanitarnych   mp4 1920x1080
 180. Technik usług fryzjerskich   mp4 1920x1080
 181. Technik usług kosmetycznych   mp4 1920x1080
 182. Technik usług pocztowych i finansowych   mp4 1920x1080
 183. Technik weterynarii   mp4 1920x1080
 184. Technik wiertnik   mp4 1920x1080
 185. Technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych   mp4 1920x1080
 186. Technik włókiennik   mp4 1920x1080
 187. Technik żeglugi śródlądowej   mp4 1920x1080
 188. Technik żywienia i usług gastronomicznych   mp4 1920x1080
 189. Terapeuta zajęciowy   mp4 1920x1080
 190. Wędliniarz   mp4 1920x1080
 191. Wiertacz   mp4 1920x1080
 192. Zdun   mp4 1920x1080
 193. Zegarmistrz   mp4 1920x1080
 194. Złotnik-jubiler   mp4 1920x1080

5. MATERIAŁY PROMOCYJNE

 
 1. LOGO PROJEKTU
 2. ULOTKA INFORMACYJNA
 3. PLAKAT PROMOCYJNY
 4. SPOT VIDEO 1 (dla uczniów)
 5. SPOT VIDEO 2 (dla doradców)
 6. ARTYKUŁ NAUKOWY 1 (Rozwijanie postaw przedsiębiorczych)
 7. ARTYKUŁ NAUKOWY 2 (Alternatywne rozwiązania w poradnictwie karier)
 8. ARTYKUŁ NAUKOWY 3 (Rola zainteresowań w konstruowaniu kariery)
 9. notatka prasowa dla mediów